Ina System
Tracking system
Проект № BG16RFOP002-2.001-1280 "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Ина Систем България ЕООД"
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Tracking system
Ina system video
Система за управление на шевното производство чрез адресно подаване на детайлите на закачалки.
Характеристики: луксозен екстериор, мощни софтуерни възможности. Изпълнение: Оптимизирано подреждане на закачалките на работното място ...
Hanger system
Система за управление на шевното производство чрез адресно подаване детайлите с кутии. Интелигентна система за производство Характеристики: мощни софтуерни възможности, реализиране на почочно единично или пачково производство във фабрики за обувки ...
Boxing system
Система за складиране CSC Компютъризирана система за складиране Характеристики: системата автоматично изважда или складира и подрежда облекла, по вид, дизайн, цвят и размер, в допълнение предоставя и подробни отчети ...
Storage system
Проследяване на данни Покрива нуждата от развитие на текстилната промишленост, осигурявайки незабавни и подробни отчети към модернизирана система за управление. С помощта на технологията за радиочестотна идентификация ...
Tracking system
Ina system video

Какво предлагаме

 • Системата е с интерфейс на български език и е лесна за управление и поддръжка
 • Ina System е последно поколение на електронизирани, транспортни системи в шивашката, обувната и фармацевтичната промишленост
 • Постига увеличаване на производителността в реални условия с 30-35%
 • Предлага ERP система за управление на производството
 • Следи в реално време целия производствен процес и предлага решения за управленския персонал
 • Генерира архив за всеки произведен модел, който включва информация за работника, операцията, нормо времето, машината и приспособлението към машината, както и предлага видео архив за изпълнението на самата операция
 • Следи работния процес на бригадири, техници, склададжии, както и на помощния персонал. Показва извършените ремонти на дадена машина и следи за доброто й поддържане
 • Спестява разходи за фирмите като замества и намалява нуждата от скъпо платен управленски персонал, бригадири и организатори на производството
 • Позволява дистанционно управление на производствения процес при наличие на интернет
 • Запазва целия произодстен цикъл от склада за получаване на материали до излизането и товаренето на готовата продукция - всички изделия се движат на закачалки или кутии и на всеки един етап от производството се генерират справки

С какво Ina System е по-добра от конкурентите си

 • Само Ina system предлага решения, в които изделията се качват на закачалки още от кроялната маса, без да се налага деленето на по-малки партиди. Така продукцията се движи на закачалки дори и в потготвителната обработка на изделията, след което се прехвърлят от междинна станция в процеса на асемблиране
 • Няма ограничение в броя на поръчките, допускат се поръчки от 1 брой
 • Няма ограничение в броя на артикулите, както и на цветовете
 • Всички аксесоари се движат заедно с изделието, дори и конците за първоначалното зареждане на машините
 • Предлага се системата приел/предал, която се грижи за отчетността и разходването на всички видове аксесоари и детайли
 • Системата предлага и електронно изчисляване на работната заплата, както отчитане на болнични, бонуси, наказания и др.
 • Показва в реално време процента на приходи и разходи за единица изделие, формира баланс за месеца, както и изчислява прогнозни печалби
 • Показва на работника в реално време заработката в пари и минути

Презентация на системата

Ina SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna SystemIna System
Copyright © 2011 Ina System. All rights reserved | Изработка на сайт Макс График